You are currently viewing Duris atvėrė paslaptingasis Istorijų dvarelis

Duris atvėrė paslaptingasis Istorijų dvarelis

Saulėtą paskutinį gegužės mėnesio penktadienį Anykščiuose (Paupio g. 10) duris atvėrė paslaptingasis Istorijų dvarelis, kuris visą laiką buvo vadinamas Okuličiūtės dvareliu. Atidarymo proga į Dvarelio kiemą sugužėjo gausybė garbingų svečių. Nors ir karantinas, tačiau, laikantis visų apsaugos priemonių, šventės dalyviai jautėsi puikiai.

Iškilmingą atidarymą pradėjo ir įžanginį žodį tarė Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka. Bibliotekos vadovas susirinkusiems priminė atidaromo pastato istoriją, kad tai yra seniausi Anykščių miesto rūmai, liudijantys visuomeninį, politinį ir kultūrinį laikmetį nuo XIX a. pirmosios pusės iki šių dienų. Rūmai, regėję prabangą, vietinių didikų ir bajorų sueigas bei puotas iki, regis, beviltišką pasmerkimą sunykti – veltinių vėlimo artelės ar grūdų sandėlio. Istorijų apie Dvarelį apstu ir net keblu skirti, kurios liudija tikrovę, kurios rašytojo A. Vienuolio-Žukausko ir miestelėnų tėra sukurti mitai. Tačiau labai džiugu, – kalbėjo Bibliotekos direktorius, kad šiandien Dvarelis vėl atgimęs, atsinaujinęs, mielas ir paslaptingas. R. Kutka džiaugėsi, kad pastatas prisikėlė naujam gyvenimui ir dėkojo svečiams, atvykusiems į Istorijų dvarelio atidarymą.

Sveikinimų ir gražių palinkėjimų nepagailėjo LR Seimo nariai Antanas Baura ir Sergejus Jovaiša. S. Jovaiša kalbėdamas prisiminė, kad vaikystėje gyveno šalia Okuličiūtės dvarelio, kuriame tuo metu buvo įsikūrę Pionierių namai ir jam tekę net būti savanoriu – kapoti malkas, nes pastatas buvo apkūrenamas malkomis.

Kokia gi šventė būtų be miesto šeimininko. Atgimusiu Istorijų dvareliu džiaugėsi ir Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius. Jis pabrėžė, kad šiandien išskirtinė Anykščiuose diena, nes po ilgo laikotarpio karantine galime jau pabendrauti gyvai. Meras džiaugėsi, kad atidaroma erdvė, kuri daugumai anykštėnų, kaip ir S. Jovaišai yra susijusi su vaikyste. Ir dar pajuokavo, kad tai bus vienintelė vieta, kur visi galės sutikti tikrą vaiduoklį. Po savo kalbos meras įteikė padėką Literatūros pažinimo programos „Vaikų žemė“ vadovui ir Istorijų dvarelio koncepcijos kūrėjui Justinui Vancevičiui už bendradarbiavimą. Taip pat prisiminimo dovanėles rajono vadovas įteikė Istorijų dvarelio darbuotojoms Vaidai Jucienei ir Lalezer Varbliauskienei.

Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė kalbėdama sakė, kad šiandien jai ant širdies guli didelis džiaugsmas dėl to, kad Anykščių kultūros paveldas perduotas jaunajai kartai ir dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie Istorijų dvarelio edukacinių programų kūrimo. Kalbėdamas J. Vancevičius nuoširdžią padėką išreiškė Anykščių rajono savivaldybei už priimtą sprendimą Anykščiuose Istorijų dvarelyje įkurti kultūros ir edukacijos centrą jauniems žmonėms, nes jie yra mūsų ateitis.

Atidarymo metu prisistatė ir jaunasis Lietuvos verslininkas, restorano „Roko virtuvė“ savininkas Rokas Galvonas, laimėjęs konkursą Istorijų dvarelio kavinei įkurti. Jis pažadėjo nustebinti lankytojus kulinariniais šedevrais. Šventėje dalyvavęs Anykščių klebonas Petras Baniulis ne tik pašventino pastatą ir sukalbėjo maldą, bet ir pajuokavo, kad nors meras džiaugėsi dvarelyje gyvenančiu vaiduokliu, kunigų pareiga yra vaiduoklius išvaikyti.

Iškilmingai merui S. Obelevičiui perkirpus Istorijų dvarelio atidarymo juostelę, klebonui pašventinus, penkių žmonių grupelėmis svečiai buvo pakviesti į vidų.

Senieji Anykščių rūmai tarsi prisikėlė antram gyvenimui – restauruoti ir moderniai įrengti, atsinaujinę ne tik savo išvaizda, bet ir vidumi. Istorijų dvarelis mažiesiems lankytojams ir jų šeimoms yra parengęs įdomiausių edukacijų, žaidimų. Dvarelio lankytojų laukia gausybė atradimų, įvairūs nuotykiai, didžioji legendų knyga, praeities personažai, į kuriuos galima persikūnyti, čia bus daug paslapčių, pasakojimų apie tikras Anykščių apylinkėse nutikusias istorijas ir daug kitokių įdomių dalykų.

Tikime ir linkime, kad vienas seniausių Anykščių miesto pastatų taps ne tik anykštėnų, bet ir atvykstančių turistų traukos centru.

Audronė BEREZAUSKIENĖVB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja

Share on facebook
Facebook